Należy zmienić praktykę stosowania kodów PKD?

W praktyce pod jednym kodem PKD mogą zawierać się różne działania (np. zarówno warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, jak i szkolenia dla firm), co utrudnia organizacjom funkcjonowanie.

W praktyce pod jednym kodem PKD mogą zawierać się różne działania (np. zarówno warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, jak i szkolenia dla firm), co utrudnia organizacjom funkcjonowanie.

Polska Klasyfikacja Działalności (w skrócie PKD), to zbiór wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty, w tym organizacje pozarządowe. PKD jest szczególnie istotne w kontekście art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który to przepis wskazuje, że nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Więcej na temat problematycznej klasyfikacji PKD pisaliśmy już kilka lat temu: [kliknij]

Należy zmienić praktykę stosowania kodów PKD?

Ww. tezę zawarto w pkt. VII.9. Jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię na temat powyższej propozycji, zachęcamy do skorzystania z niniejszego formularza: [kliknij]

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]