Kontakt

Misją Fundacji trzeci.org jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy międzysektorowej, wzmocnienie potencjału III sektora i tworzenie przyjaznych warunków dla działalności społecznej poprzez zapewnienie dostępu do praktycznych informacji na temat zasad działania sektora, wsparcie ekspertów zajmujących się doradztwem, szkoleniami i badaniami organizacji pozarządowych oraz oddziaływanie na podmioty i środowiska otoczenia ekonomii społecznej.

FUNDACJA TRZECI.ORG
ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
KRS: 0000594111 NIP: 6312660229 REGON: 363321941

Zarząd:
Prezes zarządu – Tomasz Pawłowski (tel. +48 691 275 411)
Wiceprezes zarządu – Łukasz Gorczyński (tel. +48 511 141 197)

www: www.trzeci.org
FB: fb.com/trzeci.org
e-mail: blog@trzeci.org

Sprawozdania finansowe:
[2015] [2016] [2017] [2018] [2019]

Sprawozdania merytoryczne:
[2015] [2016] [2017] [2018] [2019]

Statut: Fundacja trzeci.org
Oferta szkoleniowa: Pobierz

Polityka prywatności strony internetowej i plików cookies
Polityka prywatności mediów społecznościowych – Facebook
Polityka prywatności korespondencji e-mail

Numer rachunku:
Bank BNP Paribas 88 1750 0012 0000 0000 3183 3531