Kontakt

Misją Fundacji trzeci.org jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy międzysektorowej, wzmocnienie potencjału III sektora i tworzenie przyjaznych warunków dla działalności społecznej poprzez zapewnienie dostępu do praktycznych informacji na temat zasad działania sektora, wsparcie ekspertów zajmujących się doradztwem, szkoleniami i badaniami organizacji pozarządowych oraz oddziaływanie na podmioty i środowiska otoczenia ekonomii społecznej.

Fundacja trzeci.org jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) oraz Spółdzielni „Kooperatywa Pozarządowa” z siedzibą w Warszawie.

FUNDACJA TRZECI.ORG
ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
KRS: 0000594111 NIP: 6312660229 REGON: 363321941

Zarząd:
Prezes zarządu – Tomasz Pawłowski (tel. +48 691 275 411)
Wiceprezes zarządu – Łukasz Gorczyński (tel. +48 511 141 197)

www: www.trzeci.org
FB: fb.com/trzeci.org
e-mail (sprawy ogólne): blog@trzeci.org
e-mail (#prosteNGO): kontakt@trzeci.org

Sprawozdania finansowe:
[za 2015] [za 2016] [za 2017] [za 2018] [za 2019] [za 2020] [za 2021] [za 2022]

Sprawozdania merytoryczne:
[za 2015] [za 2016] [za 2017] [za 2018] [za 2019] [za 2020] [za 2021] [za 2022]

Sprawozdania finansowe oraz merytoryczne zostały sporządzone, zatwierdzone i wysłane zgodnie z ustawowymi terminami. Publikowane pliki nie zawierają podpisów.

Statut: Fundacja trzeci.org
Oferta szkoleniowa: Pobierz
Logotyp: Pobierz

RODO:
Polityka prywatności strony internetowej i plików cookies
Polityka prywatności mediów społecznościowych – Facebook
Obowiązek informacyjny dotyczący korespondencji e-mail
Obowiązek informacyjny dotyczący kontaktów telefonicznych
Obowiązek informacyjny dotyczący subskrypcji biuletynu #prosteNGO
Obowiązek informacyjny dotyczący Tez #prosteNGO
Obowiązek informacyjny dotyczący webinariów i spotkań w ramach #prosteNGO

Deklaracja dostępności: Kliknij

Numer rachunku:
Bank BNP Paribas 88 1750 0012 0000 0000 3183 3531