Nowe wzory, nowe zasady

Pisaliśmy już o zasadach składania wniosków na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”. Teraz słów kilka o tym, jakie zmiany pojawiają się w realizacji zadań w związku z nowymi wzorami ofert, sprawozdań i umów.

Ten wpis to tylko początek tematu, tak aby zasygnalizować pierwsze wrażenia związane z wprowadzonymi dokumentami. Nie będziemy tutaj podawać instrukcji, a jedynie podkreślimy kilka znaczących zmian, na które warto zwrócić uwagę.

Drobny zamęt na początek

Jak wiadomo zlecenie realizacji zadań może mieć dwie podstawowe formy: powierzenie lub wsparcie. Dotychczas sprawa była dosyć prosta. Z powierzeniem zadania mieliśmy do czynienia, kiedy zadanie w 100% finansowane było z dotacji. O wsparciu natomiast mówiliśmy w momencie, kiedy organizacja wnosiła w realizację zadania jakiekolwiek środki własne (w formie finansowej lub niefinansowej). Definicja ta jasno nie wynikała, ani z ustawy ani z rozporządzeń a raczej z przyjętej praktyki i interpretacji zamieszczonej na stronie Departamentu Pożytku Publicznego.

Teraz wygląda to nieco inaczej. Jaśniej? Nie do końca. Podstawowy problem polega na tym, że w przypadku nowych wzorów zetkniemy się z dwoma innymi definicjami tego samego pojęcia.

W przypadku trybu tzw. małych grantów nadal mamy do czynienia z definicją dotychczas obowiązującą, a mianowicie za wsparcie realizacji zadania uznaje się zadanie, w ramach którego organizacja wnosi wkład własny (w formie finansowej lub niefinansowej). W świetle obecnie obowiązujących przepisów za wkład niefinansowy możemy dodatkowo uznać wniesiony wkład rzeczowy. Natomiast mówiąc o konkursie ofert wsparcie realizacji zadania definiujemy jako sytuację, w której organizacja wnosi w realizację zadania wkład finansowy.

Różnica zasadnicza, niezbyt zrozumiała. Dlaczego w jednym trybie użyto definicji szerszej, a w drugim została ona znacznie zawężona?

Kiedy i na czym możemy się potknąć

Odpowiedź brzmi: potknąć możemy się już na samym początku konkursu ofert. Jak sobie z tym poradzić? Odpowiedź brzmi: uważnie przeczytać ogłoszenie konkursowe.

Należy pamiętać, że nowe wzory niosą wiele zmian zarówno dla samych oferentów jak i ogłaszających konkursy. Definicja wsparcia i powierzenia realizacji zadania jest zawarta w przypisach do wybranych punktów umowy na realizację zadania publicznego. Zatem nigdzie wprost o tym nie przeczytamy. Zatem konstruując regulamin konkursu należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy w ramach konkursu powierzamy, czy wspieramy realizację zadania (niektóre organy dopuszczają w ramach danego zadania obie te formy łącznie). Natomiast czytając regulamin musimy pamiętać, aby w przypadku wsparcia realizacji zadania zapewnić wkład finansowy w realizowane zadanie. Należy pamiętać, że w sytuacji niespełnienia postawionego warunku oferta ulega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Co jeszcze?

Będąc już przy ogłoszeniu konkursowym należy zwrócić uwagę na jeszcze kilka nowych elementów. Po pierwsze w punkcie IV.5 oferty występuje tabela z rezultatami. Wzór oferty w przypisach precyzuje, że na wniosek ogłaszającego konkurs organizacja może zostać zobowiązana do podania dodatkowych informacji na temat rezultatów realizowanego zadania publicznego. Ten sam przypis wskazuje, że punkt należy wypełnić tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy taki obowiązek zostaje sformułowany w ogłoszeniu konkursowym.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w tabeli kalkulacji przewidywanych kosztów. Tam podobna adnotacja dotyczy kolumny, w której wskazujemy wkład własny rzeczowy. Kiedy w ogłoszeniu konkursu zostanie ujęty taki obowiązek, kolumnę należy wypełnić. Jeżeli brak będzie takiej informacji lub pojawi się ewidentny „zakaz”, wówczas kolumna powinna pozostać pusta.

Ciekawa jest też treść samego przypisu: „Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe”. W jednym i drugim opisanym wyżej przypadku taka sama adnotacja. Jej treść rodzi zatem jeszcze jedno pytanie. Czy w sytuacji, kiedy organ ogłaszający konkurs nie wskaże jednoznacznie, że oferent powinien doprecyzować rezultaty lub ująć wkład rzeczowy, a oferent zamieści takie informacje, powinno to skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych? Mamy nadzieję, że odpowiedź brzmi nie, ale nie należy wykluczać restrykcyjnego podejścia do brzmienia zapisu (z drugiej strony w przypadku umieszczenia w budżecie wkładu rzeczowego przy braku tego obowiązku, może okazać się niewykonalne, nawet przy szczerych chęciach, formalne zaakceptowanie oferty).

I wiele więcej…

Tych kilka rzeczy na początek. Nowe dokumenty i nowe zasady niosą wiele zmian i jeszcze kilka nieścisłości podobnych do opisanych wyżej. W kolejnych wpisach zamieścimy dodatkowe spostrzeżenia, ale jeżeli masz własne, napisz do nas już teraz. Może uda się wspólnie odpowiedzieć na część pytań.

[su_spacer size=”10″]

2 komentarze

  1. Ten z góry po lewej miał napisać, ale się leni. He, he. Nie no, przepraszamy, przytłoczyła nas nieco rzeczywistość – wrzesień i październik to nadzwyczaj pracowite miesiące. Obiecujemy poprawę. Nadrobimy zaległości z nawiązką. Kwestia 3 dni.

Możliwość komentowania została wyłączona.