Kalendarz

 2021 

10 czerwca 2021 r.
Spotkanie otwierające projekt „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” współtowarzyszące konferencji Europolis organizowanej w Warszawie przez Polską Fundację im. Roberta Schumana [planowane]
maj 2021 r. - grudzień 2021 r.
Prowadzenie działań upowszechniających, edukacyjnych i włączających poprzez organizację 5 spotkań lokalnych i 25 webinariów w ramach realizacji projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” [planowane]
maj 2021 r.
Uruchomienie portalu proste.ngo [planowane]
13 kwietnia 2021 r.
1 kwietnia 2021 r.
Inauguracja działań Biura monitoringu #prosteNGO w ramach realizacji projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” [trwające]
19 marca 2021 r.
Publikacja trzeciej propozycji zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego – po rozpoznaniu uwag zgłoszonych w drugiej turze konsultacji trwającej do dnia 28 lutego 2021 roku [zakończone]
8 marca 2021 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG [trwające]
5 lutego 2021 r.
Wysyłka informacji na temat drugiej tury zbierania uwag do proponowanych zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego do wszystkich akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkich powiatów i wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce zgodnie z bazą teleadresową JST dostępną w ramach serwisu MSWiA [zakończone]
31 stycznia 2021 r.
Publikacja drugiej propozycji zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego – po rozpoznaniu uwag zgłoszonych w pierwszej turze konsultacji trwającej do dnia 15 stycznia 2021 roku [zakończone]
14 stycznia 2021 r.
Prezentacja propozycji uproszeń w ramach spotkania członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (on-line) [zakończone]
12 stycznia 2021 r.
Prezentacja propozycji uproszeń w ramach posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego (on-line) [zakończone]

 2020 

27 grudnia 2020 r.
Wysyłka informacji na temat pierwszej tury zbierania uwag do proponowanych zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego do wszystkich akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkich powiatów i wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce zgodnie z bazą teleadresową JST dostępną w ramach serwisu MSWiA [zakończone]
21 listopada 2020 r.
Prezentacja propozycji uproszeń w trakcie konferencji „NGO – Samorządy terytorialne” organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Analiz Legislacyjnych [zakończone]
28 października 2020 r.
Dystrybucja w ramach konferencji Europolis – „Miasta naprzeciw kryzysom” broszury dotyczącej uproszczeń powstałej we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana [zakończone]
12 października 2020 r.
Spotkanie w Katowicach ze Stowarzyszeniem Most [zakończone]
19 sierpnia - 4 listopada 2020 r.
Publikacja filmów upowszechniających propozycje uproszczeń w ramach kampanii „Uprośćmy działalność społeczną!”  [zakończone]
23 stycznia 2020 r.
Spotkanie w Chrzanowie w Ambasadzie Kreatywności [zakończone]

 2019 

29 listopada 2019 r.
Spotkanie w Krakowie z Federacją Małopolska Pozarządowa [zakończone]
27-28 listopada 2019 r.
Spotkanie w Wolborzu w ramach posiedzenia Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego [zakończone]
21 listopada 2019 r.
Spotkanie w Białymstoku w ramach Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok „Nowe Wyzwania” [zakończone]
15 listopada 2019 r.
Spotkanie w Mikołowie w ramach konferencji „Ekonomia społeczna. Modelowa współpraca samorząd – organizacje – biznes” [zakończone]
15 listopada 2019 r.
Spotkanie w Dąbrowie Górniczej w ramach spotkania wyjazdowego Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych [zakończone]
8 października 2019 r.
Spotkanie w Warszawie w ramach seminarium „Dobre prawo dla organizacji”. Seminarium realizowane w ramach projektu „Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego” realizowanego w partnerstwie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka [zakończone]
27 czerwca 2019 r.
27 marca 2019 r.
Publikacja Tez #prosteNGO [trwające]