Pytania otwarte – koncert realizowany przez uczniowski klub sportowy

Druga część cyklu z serii „Pytania otwarte”. Ideą jest zadanie pytań, na które padają niejednoznaczne odpowiedzi i wskazanie dzięki temu pewnych obszarów problemowych. Pytania te często pojawiają się w rozmowach z organizacjami pozarządowymi oraz samorządowcami.

Uczniowski klub sportowy złożył wniosek na realizację zadania publiczne w formie małego grantu (art. 19 a ustawy o pożytku), w ramach którego planuje zrealizować turniej piłkarski. Aby przyciągnąć większą ilość osób planuje też szereg wydarzeń towarzyszących – między innymi koncert.

Pytanie – czy wyżej wymieniony wydatek UKS (koncert) jest kwalifikowalny w kontekście celów statutowych organizacji?

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]