Głosowanie obiegowe oraz posiedzenia on-line nie tylko na czas pandemii!

Postulujemy trwałe utrzymanie zapisów dotyczących głosowania obiegowego oraz posiedzeń on-line wprowadzonych do ustaw regulujących działalność fundacji i stowarzyszeń przez przepisy tarczy antykryzysowej.

Postulujemy trwałe utrzymanie zapisów dotyczących głosowania obiegowego oraz posiedzeń on-line wprowadzonych do ustaw regulujących działalność fundacji i stowarzyszeń przez przepisy tarczy antykryzysowej.

Tak tryb obiegowy – to jest możliwość głosowania poza posiedzeniami władz organizacji – jak i możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia lub fundacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej były możliwe jeszcze przed wprowadzeniem wyżej wymienionych rozwiązań przez przepisy tarczy (konkretnie przez art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2). To jednak, co zapisy dały, to możliwość skorzystania z nich przez organizacje, których statuty nie przewidują głosowań w trybie obiegowym oraz zebrań z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Pisząc inaczej – dzięki zapisom ustawy organizacje nie muszą zmieniać statutów, aby móc korzystać z trybu obiegowego oraz posiedzeń on-line. Ponadto ustawa wskazała ogólne ramy funkcjonowania obu tych rozwiązań.

Jednocześnie uznano, że zapisy będą czasowe – art. 18 ust. 1e ustawy wskazuje, że stosuje się je w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii jest więc równoznaczne z wyłączeniem możliwości korzystania z przepisów.

Postulujemy usunięcie art. 10 ust. 1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (wprowadzonego przez ww. art. 18 ust. 1e wspomnianej ustawy o SARS-CoV-2), co przełoży się na utrzymanie możliwości korzystania z trybu obiegowego i głosowania on-line w każdym czasie, także przez organizacje nie mające odpowiednich zapisów w statutach.

Przy tej okazji zapraszamy do lektury wpisów Przemysława Żaka w serwisie ngo.pl dotyczących wyżej wymienionej problematyki:

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]