Dotacje ze źródeł niepublicznych (cz. III)

W tym tygodniu kontynuujemy temat różnych modeli udzielania wsparcia organizacjom ze źródeł niepublicznych.

Firmy różnią się w podejściu do podmiotów uprawnionych do aplikowania. Najczęściej grupa jest dosyć szeroka i dotyczy wszystkich organizacji pozarządowych, czasem nawet osób fizycznych. Możemy się jednak spotkać z ograniczeniami co do miejsca realizacji (np. konkursy Europy Centralnej oraz Fundacji Fundusz grantowy dla Płocka ograniczone są odpowiednio do okolic Gliwic i Płocka) lub co do miejsca siedziby podmiotu. Ograniczenia co do miejsca siedziby podmiotu spotkać możemy w konkursie grantowym Fundacji Auchan na rzecz młodzieży, ograniczonym do podmiotów pochodzących z miast, w których funkcjonują placówki Auchan (sklepy, magazyny, centrala). Również Fundacja Górażdże – Aktywni w Regionie działa wyłącznie na rzecz mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” wspiera natomiast projekty zlokalizowane w miastach i gminach, w których prowadzi działalność grupa CEMEX.

Najczęściej uprawnione do aplikowania są wszystkie organizacje pozarządowe, ale i tu możemy znaleźć wyjątki. W ramach inicjatywy społecznej „Warto być za!” organizowanej przez Kompanię Piwowarską (obecnie program nie jest realizowany) uprawnione do aplikowania były tylko te organizacje, które posiadały status OPP. Są programy, które za posiadanie statusu OPP przewidują dodatkowe punkty.

Rzecz kolejna – sposób przekazania środków. Środki najczęściej przekazywane są w formie darowizny, ale możemy spotkać też inne formy. Wspomniany już Credit Agricole zaprasza do składania ofert sponsoringowych. W tym miejscu musimy pamiętać o tym, o czym pisaliśmy w poprzednich wpisach, to jest, że sponsoring jako organizacja możemy świadczyć wyłącznie prowadząc działalność gospodarczą. Gdybyśmy chcieli korzystać ze wsparcia Credit Agricole ważne jest ustalenie warunków i skonsultowanie, czy wsparcie mogłoby być również udzielone jako darowizna (jeżeli działalności gospodarczej nie prowadzimy).

Idąc dalej – terminy aplikowania. Przeważa możliwość aplikowania w trybie ciągłym, jednak część konkursów określa ścisłe terminy naborów. Dotyczy to zwłaszcza tych funduszy, które nie dosyć, że są wyodrębnione organizacyjnie i prowadzone najczęściej przez fundacje (o czy pisaliśmy), to ubrane są w ramy programów. Jednymi z bardziej znanych są tu programy Fundacji Banku Zachodniego WBK – Bank Ambitnej Młodzieży i Bank Dziecięcych Uśmiechów. Ściśle określone terminy aplikowania mają również wspomniane wyżej Fundacja Cemex oraz Fundacja Górażdże – Aktywni w Regionie. W grudniu upłynął czas aplikowania o granty Fundacji Kulczyk Foundation.

Programy różnią się także w przedmiocie rodzaju zaangażowania pracowników danej firmy w realizowane przedsięwzięcia. W części programów nie jest przewidziany udział pracowników, natomiast część możliwa jest do realizacji wyłącznie przy udziale pracowników – taki charakter mają na przykład mikrodotacje Fundacji BOŚ oraz program grantowy „Inwestujemy w dobre pomysły” wspierający społeczne inicjatywy pracowników ze wszystkich biur Capgemini w Polsce. Na etapie realizacji projektu duże jest zaangażowanie pracowników w przypadku dotacji Fundacji Narodowego Banku Polskiego.

Kolejna różnica dotyczy formularzy. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że każdy konkurs składa się z regulaminu i szablonu wniosku. I regulaminy najczęściej występują, ograniczają się jednak do 2-3 stron i na pewno są przyjaźniejsze w odbiorze niż dokumentacja związana ze środkami publicznymi (zwłaszcza europejskimi). Nieco częściej możemy się natomiast spotkać z brakiem szablonu wniosku. Minimalistyczny wariant stosuje np. Credit Agricole. Na stronie banku znajdują się dosłownie trzy zdania: „Działania sponsoringowe banku koncentrują się głównie na wspieraniu projektów związanych z kulturą francuską oraz edukacją finansową, skierowaną w szczególności do dzieci. Oferty sponsoringowe prosimy przesyłać na adres pr@credit-agricole.pl. Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.” Z prawej strony uśmiecha się do nas pani Agnieszka Gorzkowicz, podany jest numer telefonu i mejl. Dla odmiany Fundacja Enea ma nawet elektroniczny generator składania pomysłu.

[su_spacer size=”10″]