Dobroczynność bez podatku!

Postulujemy, aby przekazywane przez osoby dobrowolne datki na rzecz pomocy innym, nie podlegały podatkowi od darowizny.

W ramach #prosteNGO postulujemy m.in. zwolnienie z podatku od darowizny działań w ramach inicjatyw charytatywnych.

Pod koniec 2017 roku na internetowych stronach „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł „Darowizny: fiskus chce podatku od zbiórek dla dzieci” [dostęp: 2019-29-03]. W artykule opisano historię pięciolatka i jego rodziców, którzy zbierali środki na specjalistyczną operację dziecka. W artykule wskazano: „Rodzice otrzymujący na operację chorego syna czy córki darowiznę przekraczającą 4902 zł muszą rozliczyć się z nadwyżki z urzędem skarbowym.

Tu należy odwołać się do art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn – Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej (…) 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. III grupa podatkowa – bo taka właśnie „relacja” łączy darczyńcę (organizację) z obdarowanym (beneficjentem). Należy mieć tu również na uwadze, że jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Wyżej wymiona regulacja dotyczy nie tylko przekazywanych środków finansowych, ale również rzeczy (np. sprzętu medycznego). Wysokość podatku zależy od wysokości darowizny (tabela podatkowa – art. 15 ww. ustawy).

We wspomnianym artykule z „Rzeczpospolitej” wskazano, że Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że przeanalizuje sytuację. Przepisów do dziś nie zmieniono.

Uważamy, że przekazywane przez osoby dobrowolne datki na rzecz pomocy innym osobom – realizowane za pośrednictwem organizacji statutowo działających w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej – nie powinny podlegać opodatkowaniu. Stop z „podatkiem od dobrego serca”!

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]