Bliskie spotkania trzeciego sektora (cz. IV)

W czwartym odcinku z cyklu „Bliskie spotkania trzeciego sektora” wyjaśniamy kolejne terminy związane z projektem ustawy o NCRSO.

Mordor – kraina położona na wschód od Gondoru, otoczona od zachodu, północy i południa przez dwa łańcuchy górskie: Ephel Dúath i Ered Lithui. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o Barad-dur Mordorem jest miasto stołeczne Warszawa.

Prezes Narodowego Centrum – zwany również przez trzeci sektor Prezesem Barad-dur, Sauronem, Władcą, Zdrajcą, Nieprzyjacielem, Okiem, Władcą Pierścieni, Tym, którego imienia nie wymawiamy, Sauronem Wielkim, Królem Ludzi (tytuł nadał sam sobie), Władcą Wilkołaków, Cieniem, Czarnym Panem, Bezimiennym, Panem Ziemi (nazywany tak w Drugiej Erze), Panem Czarnej Wieży, Czarnoksiężnikiem, Nienazwanym, Niewidzialnym, Onym. W języku Quenya Sauron oznacza Ohydny. Stworzony przed czasem, nieśmiertelny. W Silmarillionie jest sługą Morgotha. Możemy wyróżnić kilka faz kształtowania się postaci, ponownie posiłkując się Wikipedią. Sauron był pierwotnie jednym z Majarów w służbie Aulego (kwiecień/maj 2016), lecz wcześnie został znieprawiony przez Melkora (pierwsze spotkania grup roboczych). Ten uczynił go swoją prawą ręką. W Pierwszej Erze mógł on zmieniać postać dość dowolnie z dużą szybkością i swobodą, co pokazał podczas walki z Huanem (kolejne spotkania grup roboczych). W Drugiej Erze ukazywał się elfom w pięknej postaci Annatara (konferencje rządu). Po pojmaniu przez Ar-Pharazôna wyglądem prawdopodobnie przypominał człowieka (artykuły prasowe). W wyniku upadku Númenoru utracił (zapewne po raz pierwszy) powłokę cielesną. Nigdy już później nie mógł przyjąć pięknej postaci, obleczony w formę złowrogiego władcy (od chwili tzw. „Występienia Trzynastu” do czasów obecnych). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w zakresie działalności Narodowego Centrum. Co ciekawe ustawa milczy o obowiązku umiejętności porozumiewania się przez Saurona językiem Quenya (język trzeciego sektora). W art. 4 ust. 1 pkt 4 projektu ustawy czytamy, co prawda, że musi on posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze obywatelskim, zauważyć należy jednak, że sam termin sektora obywatelskiego ustawowo zdefiniowany nie jest.

Morgoth – hasło nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. W liczbie mnogiej występuje również pod nazwą Suweren (co nie jest do końca właściwym rozumieniem pojęcia).

Wystąpienie Trzynastu – wydarzenie datowane na 9 listopada 2016 r., kiedy to 13 osób zrezygnowało z udziału w pracach zespołów eksperckich Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, wysyłając listem otwartym swoją rezygnację na ręce Ministra Adama Lipińskiego. Skład Trzynastki: Katarzyna Batko-Tołuć, Piotr Choroś, Weronika Czyżewska-Waglowska, Izabela Dembicka-Starska, Piotr Frączak, Urszula Krasnodębska-Maciuła, Ewa Kulik-Bielińska, Witold Monkiewicz, Filip Pazderski, Magdalena Pękacka, Katarzyna Sadło, Dariusz Supeł, Grzegorz Wiaderek. W dniach następujących po Wystąpieniu Trzynastu pojawiły się głosy, że to „komiczny protest”. Osobiście, gdybyśmy to my mieli grupę roboczą, w której nieodpłatnie działałoby nam te 13 nazwisk, poświęcając swój czas i wiedzę, to raczej nie byłoby nam do śmiechu, gdyby wystąpili. Bo stracilibyśmy dostęp do wiedzy, która w „sektorze biznesowym” warta jest tzw. grube tysie za roboczodzień.

[su_spacer size=”10″]