1% CIT

Może warto rozważyć wprowadzenie dodatkowego mechanizmu 1% podatku CIT wyłącznie na rzecz organizacji pozarządowych?

1% podatku PIT w dużym stopniu przekazywany jest osobom fizycznym i nie buduje siły sektora pozarządowego. Może warto rozważyć wprowadzenie dodatkowego mechanizmu 1% podatku CIT wyłącznie na rzecz organizacji?

[su_spacer size=”20″][su_highlight background=”#000421″ color=”#fcfcfa”]Obejrzyj film[/su_highlight][su_spacer size=”10″]

[embedyt]https://youtu.be/TVrmI133UFE[/embedyt]

[su_spacer size=”20″][su_highlight background=”#000421″ color=”#fcfcfa”]Kampania społeczna „Uprośćmy działalność społeczną!”[/su_highlight][su_spacer size=”10″]

Film jest elementem kampanii społecznej „Uprośćmy działalność społeczną!”. Celem kampanii jest wskazanie oraz szersze upowszechnienie propozycji uproszczeń dotyczących kwestii formalnych i nowych źródeł finansowania działań, które mogłyby w znaczący sposób ułatwić działalność obywatelską, w tym przede wszystkim działalność organizacji pozarządowych. Wiele wymogów formalnych, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe, utrudnia angażowanie się obywateli lub wręcz zniechęca ich do działania na rzecz innych osób i dobra wspólnego.

[su_spacer size=”20″][su_highlight background=”#000421″ color=”#fcfcfa”]Czytaj więcej[/su_highlight][su_spacer size=”10″]

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]