Jeden temat, dwa poglądy, trzeci sektor.

Łukasz Gorczyński i Tomasz Pawłowski piszą o organizacjach pozarządowych.

Fundacja trzeci.org

Misją Fundacji trzeci.org jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy międzysektorowej, wzmocnienie potencjału III sektora i tworzenie przyjaznych warunków dla działalności społecznej poprzez zapewnienie dostępu do praktycznych informacji na temat zasad działania sektora, wsparcie ekspertów zajmujących się doradztwem, szkoleniami i badaniami organizacji pozarządowych oraz oddziaływanie na podmioty i środowiska otoczenia ekonomii społecznej.

Fundacja trzeci.org jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) oraz Spółdzielni „Kooperatywa Pozarządowa” z siedzibą w Warszawie.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem organizacji pozarządowych. Pobierz ofertę: Kliknij. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.

  • ABC zarządu
  • AntyUniwersytet w Gliwicach
  • Ekonomizacja organizacji pozarządowych
  • Formalne aspekty działania
  • Granty
  • Jak rozmawiać?

Kodeks organizacji pozarządowych – kluczowe tezy

Propozycje obywatelskie dla Polski – Społeczeństwo obywatelskie

Komisja ds. petycji – wzorzec statutu stowarzyszenia

Masz pytania?
Zachęcamy do kontaktu!

Napisz do nas