Tysiąc pięćset sto dziewięćset PESów

Rozmawialiśmy ostatnio między sobą, kto ile w zeszłym roku udzielił porad podmiotom ekonomii społecznej. Dane potrzebne były do ankiety. W samej ankiecie PESów nie zdefiniowano, więc jeden z nas przyjął definicję szerszą, drugi węższą. I co?

I dopiero po wysłaniu formularza okazało się, że nie uzgadniając, którą definicją się kierujemy (węższą, szerszą, czy jeszcze jakąś inną) jeden obraził drugiego. Jeden miał doradztwo dla podmiotów kilku, drugi – kilkudziesięciu. I taki obraz poszedł w świat. Jeden pracowity, drugi leń. A wszystko przez problem z definicją.

P.S. Pal sześć PESy. Dużo gorzej może się skończyć bezpodstawne uznanie podmiotu za przedsiębiorstwo społeczne – niekwalifikowalnością przyznanej dotacji. Ale szerzej o tym kiedy indziej. Bo dziś już mi się nie chce (czyli jednak! – dop. ten drugi).

[su_spacer size=”10″]