Kwartalnik „Trzeci Sektor”

Zapraszamy do lektury „Kwartalnika Trzeci Sektor”, którego celem jest prezentowanie najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie.