Związek sportowy jako stowarzyszenie?

Związek sportowy jako stowarzyszenie? Czy jest to możliwe?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o sporcie działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy klub sportowy działa jako osoba prawna. W myśl powyższego klub sportowy może działać np. jako spółka, stowarzyszenie, a nawet fundacja – wszystkie te formy to osoby prawne. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o sporcie kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 2 ustawy związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Procedurę tworzenia związku sportowego jako związku stowarzyszeń reguluje procedura z ustawy prawo o stowarzyszeniach, konkretnie art. 22 ust 1, w myśl którego stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń.

A jak wygląda procedura tworzenia związku sportowego w formie stowarzyszenia? Raz jeszcze, przywołując powyższe – związki sportowe zgodnie z art. 6 ust. 1 tworzą co najmniej 3 kluby sportowe, zaś zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy klub sportowy działa jako osoba prawna. Oznacza to, że ustawa pozwala założyć stowarzyszenie (nie związek stowarzyszeń) osobom prawnym. Nie wskazuje jednak szczegółowych regulacji (w przeciwieństwie do np. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, która opisuje pewnien specyficzny tryb powoływania organizacji turystycznych). Idąc dalej – jak takie stowarzyszenie miałoby funkcjonować? (np. w kontekście zapisów ustawy prawo o stowarzyszeniach dot. liczby członków stowarzyszenia)

A może w ogóle – czemu nie – można założyć związek w formie stowarzyszenia zwykłego? (ustawa nie wskazuje rodzaju stowarzyszenie – czy stowarzyszenie rejestrowe, czy zwykłe).

Odpowiadając na pytanie z tytułu – ustawa dopuszcza możliwość zarejestrowania związku sportowego w formie stowarzyszenie, w praktyce jednak z takim związkiem się nie spotkaliśmy.

Udostępnij wpis: