Zorganizuj spotkanie dotyczące uproszczeń!

Zapraszamy do włączania się w prace nad uproszczeniami w działalności społecznej! Zorganizuj spotkanie u siebie!

Na blogu wielokrotnie pisaliśmy o propozycjach rozwiązań formalnych, które mogłyby w znaczący sposób ułatwić działalność obywatelską. Propozycje te zostały opracowane w gronie działaczy należących do Stowarzyszenia Dialog Społeczny.

Zależy nam, aby w prace włączyć jak największą ilość środowisk – głównie organizacji pozarządowych. Jednym z takich sposobów jest organizacja lokalnego spotkania.

Zapraszamy do włączania się w prace nad #prosteNGO – to nic trudnego! W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości – jesteśmy do dyspozycji. Wspólnie możemy postarać się o stworzenie lepszych warunków do działalności społecznej.

Udostępnij wpis: