Zbiór informacji dla organizacji pozarządowych w związku z COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem przydatnych dla organizacji pozarządowych informacji związanych z sytuacją wywołaną koronawirusem. Zestawienie będzie systematycznie aktualizowane. Zbiór – poza jego czysto użytkowym charakterem – jest też pewnym świadectwem podejmowanych działań.

>>>KLIKNIJ<<<

>>>KLIKNIJ<<<

Organizacje wobec klęski żywiołowej ponad 20 lat temu…

Przypominamy tutaj słowa Piotra Frączaka z artykułu „Powódź” opublikowanego w czasopiśmie Asocjacje w 1997 roku: „Wiele organizacji (…) zostało wytrąconych z normalnego rytmu pracy. Ale też ogromu dobrej roboty, jaką wykonały w tym trudnym czasie, nie da się przecenić. Co więcej, ogólnie wiadomo, że to pospolite ruszenie, ta powódź pomocy nie powinna się skończyć (…), wiele jest więc jeszcze do zrobienia. Katastrofa, która nas dotknęła, jest zbyt duża, aby nie spowodować znaczących zmian i wśród organizacji pozarządowych”.

Kilka tygodni później, również na łamach Asocjacji, Piotr Frączak pisał: „Reakcja społeczna (…) była zaskoczeniem. Słusznie w prasie określano ją jako powódź pomocy czy trzecią Solidarność. Jednak z uwagi na czas przedwyborczy nie mieliśmy możliwości np. poznać szacunków strat (…). Teraz z kolei informacje takie nie mają wystarczającego przebicia w mediach. Odbiorcy są bowiem, podobno, zmęczeni powodzią”.

Po jednym ze spotkań Rady Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji, ciała powołanego w celu przeciwdziałania skutkom klęski, organizacje pozarządowe przedstawiły następujące stanowisko: „Organizacje pozarządowe (…) udowodniły swoje przygotowanie i niezbędność w niesieniu pomocy. (…) Należy spowodować podjęcie decyzji politycznej, która spowodowałaby wzrost znaczenia organizacji pozarządowych. Organizacje te powinny zająć się również pomocą lokalnym społecznościom w samoorganizowaniu się (…).”

„Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny…”

Organizacje pozarządowe i społecznicy – bardzo często z tymi organizacjami związani – po raz kolejny stają na wysokości zadania. Czy na wysokości zadania staną też osoby, których obowiązkiem – nie tylko dobrą wolą – jest służba społeczeństwu? Czy obecna sytuacja spowoduje, że decydenci dostrzegą rolę solidarności społecznej i wspólnot lokalnych, czy wręcz odwrotnie – sytuacja będzie pretekstem do marginalizowania roli organizacji, odcinania ich od źródeł finansowania, budowania struktur opartych na centralizacji?

Na zakończenie dwa cytaty. Dla osób, którym bliska jest estetyka poezji, słowa autorstwa Czesława Miłosza z poematu „Traktat moralny”: „Nie jesteś jednak tak bezwolny / A choćbyś był jak kamień polny / Lawina bieg do tego zmienia / Po jakich toczy się kamieniach / I, jak zwykł mawiać już ktoś inny / Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny”. A dla tych, którym bliżej do estetyki piosenki: „It has to start somewhere / It has to start sometime / What better place than here / What better time than now?”.

Udostępnij wpis: