Zarys założeń dotyczących edukacji obywatelskiej

Misja Fundacji trzeci.org i misja Stowarzyszenia Dialog Społeczny zbieżna jest w aspekcie położenia dużego nacisku na szerzenie wiedzy oraz podkreślanie konieczności edukacji obywatelskiej. Pod koniec 2019 roku na stronie SDS ukazał się zarys założeń dot. edukacji obywatelskiej pn. „Decentralizacja historii – rzecz o ważnym elemencie lokalnej edukacji obywatelskiej”.

W tekście zwraca się uwagę, że edukacja formalna może okazywać się niewystarczająco skuteczna i musi być wsparta pozaformalną edukacją opartą na praktykowaniu cnót obywatelskich. Podkreślana jest rola tożsamości lokalnej i regionalnych tradycji: „(…) prawdziwa historia lokalna to nie tylko, i nie przede wszystkim, historia walki i męczeństwa, ale także codziennego życia. A codzienne życie to zarówno drobne sukcesy, przykłady samoorganizacji i samopomocy, ale też konfliktów czy porażek. Poznając historię więcej można dowiedzieć się o ludzkich motywacjach, o możliwych sposobach działania niż z komercyjnych produkcji tworzonych pod widza. Prawda historyczna, nawet bolesna, może być prawdziwą nauczycielką życia.

Zachęcamy do lektury całego wpisu: [czytaj]

Udostępnij wpis: