Zabierz głos!

Jeszcze tylko 5 dni zostało do zakończenia konsultacji projektów wzorów związanych z realizacją zadań publicznych.

Gdzie szukać projektów, gdzie zgłaszać uwagi

Do 24 września 2018 roku trwają konsultacje projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie:

  • wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Link do projektów: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych/5415,Projekt-rozporzadzenia-Przewodniczacego-Komitetu-do-spraw-Pozytku-Publicznego-w-.html

  • uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tzw. małe granty):

Link do projektów: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych/5413,Projekt-rozporzadzenia-Przewodniczacego-Komitetu-do-spraw-Pozytku-Publicznego-w-.html

Uwagi można zgłaszać na adres sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: sekretariat_dob@kprm.gov.pl, a także w wersji edytowalnej na adres: magdalena.stawarz@kprm.gov.pl.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu z nami – nasze dane znajdziecie w zakładce „Kontakt”.

Dlaczego warto zabrać głos

Konsultowane projekty mają bardzo duży wpływ na proces zlecenia zadań publicznych („konkursy”, „dotacje”), a tym samym na funkcjonowanie tysięcy organizacji pozarządowych i organów administracji publicznej. Dobrze przygotowane wzory, zawierające jednoznaczne zapisy, zgodne z logiką projektową, pozbawione omyłek, mogą ten proces znacznie usprawnić, a co za tym idzie – pozwolić organizacjom jeszcze efektywniej świadczyć usługi na rzecz lokalnych społeczności.

Co o projektach sądzi sektor?

Zachęcamy również do zapoznania się z opiniami na temat nowych wzorów zamieszczonymi na portalu ngo.pl:

Przedmiotowe akty prawne wejdą w życie nie później niż w dniu 29 października br.

Udostępnij wpis: