Wzorzec statutu – terminy

 2021 

19 marca 2021 r.
Publikacja trzeciej propozycji zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego – po rozpoznaniu uwag zgłoszonych w drugiej turze konsultacji trwającej do dnia 28 lutego 2021 roku
5 lutego 2021 r.
Wysyłka informacji na temat drugiej tury zbierania uwag do proponowanych zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego do wszystkich akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkich powiatów i wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce zgodnie z bazą teleadresową JST dostępną w ramach serwisu MSWiA
31 stycznia 2021 r.
Publikacja drugiej propozycji zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego – po rozpoznaniu uwag zgłoszonych w pierwszej turze konsultacji trwającej do dnia 15 stycznia 2021 roku

 2020 

27 grudnia 2020 r.
Wysyłka informacji na temat pierwszej tury zbierania uwag do proponowanych zapisów wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego do wszystkich akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkich powiatów i wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce zgodnie z bazą teleadresową JST dostępną w ramach serwisu MSWiA