Wzorzec statutu stowarzyszenia

Od 22 czerwca 2021 r. treści dotyczące działań w ramach #prosteNGO gromadzone są w ramach dedykowanego serwisu pod adresem: proste.ngo
Zapraszamy pod nowy adres!

Wzorzec statutu może przyspieszyć proces założenia stowarzyszenia i stanowić podstawę do ustawowego usankcjonowania jednodniowego terminu jego rejestracji. O potrzebie wprowadzenia wzorca statutu piszemy szerzej w tym miejscu: [kliknij]

Prace nad wzorcem statutu stowarzyszenia są elementem szerszych działań na rzecz uproszczeń w działalności społecznej prowadzonych pod szyldem #prosteNGO: [kliknij]

Pełna lista uproszczeń dostępna jest pod adresem: [kliknij]

Koordynatorami procesu są Stowarzyszenie Dialog SpołecznyFundacja trzeci.org. Od 8 marca 2021 r. działania realizowane są w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, której Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Stowarzyszenia Dialog Społeczny są członkami. Działania wspierane są przez portal ngo.pl.

W wewnętrznych pracach związanych z opracowaniem prezentowanego kształtu wzorca statutu brali udział: Katarzyna Bąk, Justyna Duriasz-Bułhak, Rafał Dymek, Piotr Frączak, Łukasz Gorczyński, Tomasz Pawłowski, Kinga Polubicka, Katarzyna Sadło, Tomasz Schimanek, Agata Tomaszewska i Przemysław Żak.