Do pobrania 

Wzorzec statutu:

Porównanie zmian wzorca:

Uwagi zgłoszone w otwartych konsultacjach: