Współpraca

Nazywamy się Tomasz Pawłowski i Łukasz Gorczyński. Skontaktujesz się z nami pisząc na adres blog@trzeci.org. Zapraszamy do wymiany doświadczeń i współpracy osoby z organizacji, pracowników samorządów, przedstawicieli klubów sportowych oraz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością społeczną, w tym tworzeniem i funkcjonowaniem fundacji korporacyjnych.

Blog www.trzeci.org to miejsce dla praktyków i doradców działających na rzecz szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej. Blog kierujemy przede wszystkim do osób działających w trzecim sektorze lub na jego rzecz.

Pochodzimy z Gliwic i zawodowo jesteśmy związani ze Śląskiem. Na co dzień jesteśmy doradcami i szkoleniowcami w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, największej w Polsce samorządowej jednostce wspierającej trzeci sektor. Aktywnie działamy również w organizacjach pozarządowych zajmujących się edukacją, kulturą, sportem oraz pomocą społeczną. Ukończyliśmy studia doktoranckie na kierunku socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzimy szkolenia dla administracji publicznej oraz organizacji, bierzemy udział w ocenie wniosków ze źródeł publicznych – samorządowych, ministerialnych i europejskich – działamy w różnych gronach konsultacyjnych, w tym Radzie Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, mamy za sobą pracę w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, a nawet przygodę ekspercką w komisji sejmowej w przedmiocie postulowanych przez nas zmian w ustawie o sporcie, o czym szerzej piszemy w jednym z wpisów na blogu.

Treści zamieszczone na blogu są owocem wszystkich tych doświadczeń – setek godzin udzielonego doradztwa i przeprowadzonych szkoleń z zakresu zakładania, funkcjonowania i finansowania organizacji pozarządowych, praktycznego działania w stowarzyszeniach, fundacjach i klubach sportowych oraz ukończonych studiów i kursów.

Nie tworzymy nowej instytucji wsparcia, takie już w Polsce działają i świetnie się rozwijają. Nie jesteśmy też alternatywą dla portali branżowych, wręcz przeciwnie – staramy się je cytować, linkować i promować.

Naszym celem jest ukazanie jeszcze jednej perspektywy widzenia sektora. I być może dzięki temu dostarczenie użytecznych informacji lub wskazanie obszarów problemowych.

Od strony formalnej blog prowadzony jest przez Fundację trzeci.org z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1. Blog prowadzimy społecznie.