Umożliwić sprzedaż rzeczy zebranych w ramach zbiórki publicznej?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na cele religijne.

W sekcji „Zbiórki publiczne – najczęściej zadawane pytania II” zamieszczonej na Portalu Zbiórek Publicznych czytamy, że „Obowiązkowi rejestracji na ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych podlegają zbiórki, podczas których gromadzone są dary rzeczowe, które będą mogły zostać przekazane bezpośrednio potrzebującym, tj. na cel zbiórki publicznej.”

W kontekście zbiórki makulatury czytamy: „Akcja polegająca na zbieraniu makulatury (i innych surowców wtórnych) z przeznaczeniem do jej odsprzedaży w punkcie skupu, następnie przekazanie pieniędzy na cel społecznie użyteczny nie odpowiada definicji zbiórki publicznej i nie podlega obowiązkowi zgłoszenia i rejestracji na ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych.” Podobne wyjaśnienie dotyczy zbiórki odzieży używanej: „Na Portalu zbiórek publicznych rejestrowane są zbiórki odzieży używanej jedynie w sytuacji, gdy organizatorzy deklarują bezpośrednie przekazywanie darów na rzecz potrzebujących”.

Inna wyjaśnienie prezentowane jest w kontekście zbiórki nakrętek: „Rejestrowane mogą być zbiórki nakrętek przeprowadzane na rzecz leczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz konkretnej osoby, gdzie w zamian za przekazane nakrętki firma recyklingowa udziela pomocy bezpośrednio na rzecz potrzebującego”.

Jak zauważono – powyższe opinie zawarte są na Portalu Zbiórek Publicznych. Nie wynikają bezpośrednio z ustawy.

Może warto rozważyć wprowadzenie możliwości prowadzenia zbiórki publicznej darów rzeczowych z przeznaczeniem na sprzedaż, z której dochód będzie przeznaczony na cele pożytku publicznego, z założeniem, że sprzedaż ta nie jest działalnością gospodarczą (analogicznie do sprzedaży przedmiotów darowizny z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)? Możliwość ta mogłaby być zawężona do określonego kręgu podmiotów (np. organizacji pożytku publicznego) oraz do określonych czynności – np. wspomnianej wyżej zbiórki makulatury.

Ww. tezę zawarto w pkt. I.7. Jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię na temat powyższej propozycji, zachęcamy do skorzystania z niniejszego formularza: [kliknij]

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

Udostępnij wpis: