Umowy w stowarzyszeniu podpisywane z członkami zarządu

Niestety, wciąż sporo stowarzyszeń nie zna regulacji art. 11 ust. 4. Artykuł ten „pojawił się” wraz z nowelizacją ustawy.

Mimo, iż nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach liczy już kilka lat, wciąż duża część stowarzyszeń nie zna jej zapisów. Jednym z ważniejszych jest tutaj wspomniany art. 11 ust. 4.

Zgodnie z treścią artykułu w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

O regulacji należy pamiętać podpisując jakiekolwiek umowy z członkami zarządu stowarzyszenia – bez względu na to, czy jest to umowa związana z pełnieniem funkcji prezesa, czy np. koordynatora projektu. Należy też pamiętać, że regulacja dotyczy wszystkich stowarzyszeń rejestrowych, więc także klubów sportowych działających w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach oraz uczniowskich klubów sportowych.

Udostępnij wpis: