Ułatwić organizacjom działania sponsoringowe?

Organizacje pozarządowe chcąc pozyskać sponsora muszą prowadzić działalność gospodarczą, co często bywa dla nich kłopotliwe.

W przypadku klubów sportowych figurujących w ewidencji starosty rejestracja w rejestrze przedsiębiorców jest problematyczna pod kątem formalnym (migracja między ewidencją a KRS i brak ustawowych regulacji w tym zakresie). W przypadku uczniowskich klubów sportowych rejestracja w rejestrze przedsiębiorców – w ogóle nie jest możliwa. Łączenie sponsoringu w formie działalności gospodarczej z działalnością statutową w ramach jednego przedsięwzięcia budzi szereg wątpliwości – m.in. odnośnie możliwości pokrywania kosztów jednocześnie ze środków z dotacji w trybie pożytku i środków od reklamodawców, czy zaangażowania wolontariuszy (wolontariat może być świadczony wyłącznie przy działalności statutowej). Wreszcie – każdorazowo rejestracja w rejestrze przedsiębiorców rodzi dodatkowe koszty.

Może warto rozważyć włączenie działalność sponsoringowej w obszar działalności odpłatnej pożytku publicznego?

Ww. tezę zawarto w pkt. I.4. Jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię na temat powyższej propozycji, zachęcamy do skorzystania z niniejszego formularza: [kliknij]

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

Udostępnij wpis: