Ubezpieczenie wolontariuszy

Wolontariusze wykonujący świadczenia przez okres powyżej 30 dni objęci są publicznym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uważamy, że należy wprowadzić takie rozwiązanie również wobec wolontariuszy wykonujących świadczenia przez krótszy okres.

 Obejrzyj film 

 Kampania społeczna „Uprośćmy działalność społeczną!” 

Film jest elementem kampanii społecznej „Uprośćmy działalność społeczną!”. Celem kampanii jest wskazanie oraz szersze upowszechnienie propozycji uproszczeń dotyczących kwestii formalnych i nowych źródeł finansowania działań, które mogłyby w znaczący sposób ułatwić działalność obywatelską, w tym przede wszystkim działalność organizacji pozarządowych. Wiele wymogów formalnych, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe, utrudnia angażowanie się obywateli lub wręcz zniechęca ich do działania na rzecz innych osób i dobra wspólnego.

 Czytaj więcej 

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

Udostępnij wpis: