Do 15 stycznia trwa pierwszy etap zbierania uwag do wzorca statutu

Do 15 stycznia 2021 r. trwa pierwszy etap zbierania uwag do wzorca statutu stowarzyszenia. Wzorzec statutu może uprościć rejestrację stowarzyszeń.

Wzorzec dostępny jest na stronach:

Opinię można wyrazić na kilka sposobów:

Prezentowany do konsultacji wzorzec statutu stworzony został przy założeniu, że jego treść zawierać będzie wyłącznie obowiązkowe elementy wynikające z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, co uczyni dokument możliwie uniwersalnym do stosowania.

O uzasadnieniu potrzeby wprowadzenia wzorca statutu stowarzyszenia piszemy tutaj: [kliknij]

Dotychczasowy stan prac

Pierwszy etap zbierania uwag do wzorca statutu rozpoczął się 15 grudnia 2020 roku i trwa do 15 stycznia 2021 roku. Informacja o konsultacjach została zamieszczona w serwisie ngo.pl, na stronie FB ngo.pl i została rozesłana newsletterem ngo.pl.

W dniu 27 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie Dialog Społeczny drogą e-mail rozesłało informację na temat pierwszego etapu prac nad wzorcem statut stowarzyszenia do wszystkich akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkich powiatów i wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce zgodnie z bazą teleadresową JST dostępną w ramach serwisu MSWiA. W odpowiedzi prezentujemy m.in. uwagi zgłoszone przez Urząd Miasta Łodzi: [kliknij]. Wszystkie zgłoszone uwagi widoczne są w ramach ww. formularza konsultacyjnego.

Co dalej?

Publikacja wersji statutu po rozpoznaniu uwag zgłoszonych do dnia 15 stycznia 2021 roku nastąpi do dnia 31 stycznia 2021 r. Następnie do dnia 28 lutego 2021 r. potrwa druga tura zbierania uwag. Publikacja ostatecznej wersji dokumentu nastąpi do dnia 31 marca 2021 r.

Wzorzec statutu przedstawiony do konsultacji w drugiej turze zbierania uwag będzie efektem dyskusji odnoszącej się do uwag zgłoszonych w ramach pierwszego etapu. W wewnętrznych pracach wezmą udział członkowie Stowarzyszenia Dialog Społeczny.

Liczy się każdy głos!

Należy mieć na uwadze, że w ramach działań na rzecz wzorca statutu tak sam dokument, jak i wszystkie zgłoszone do niego uwagi (zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze konsultacji) traktowane będą jako całościowy materiał merytoryczny do wykorzystania przy ewentualnych działaniach na rzecz rozpoczęcia procesu legislacyjnego. Oznacza to, że efektem działań będzie nie tylko sam proponowany wzorzec statutu, ale i wszystkie zgłoszone do niego uwagi, również te, które nie będą miały odzwierciedlenia w ostatecznym kształcie zapisów wzorca.

***

Koordynatorami procesu są Stowarzyszenie Dialog Społeczny i Fundacja trzeci.org. Prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i stanowią element szerszych działań na rzecz uproszczeń w działalności społecznej prowadzonych pod szyldem #prosteNGO. Działania wspierane są przez portal ngo.pl.

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

Udostępnij wpis: