Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej (cz. I)

W 2002 roku w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO wydana została publikacja „Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej. Wybór artykułów 1989-2001” będąca zbiorem artykułów Piotra Frączaka.