Zabierz głos!

Jeszcze tylko 5 dni zostało do zakończenia konsultacji projektów wzorów związanych z realizacją zadań publicznych.

Małe granty – FAQ (cz. I)

W czerwcu 2016 r. uległ zmianie wzór wniosku składanego w trybie 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tryb ten powszechnie jest znany pod nazwą „małe granty”. Bez względu na wprowadzoną zmianę wniosku procedura działa od kilku lat,…