Sprawozdawczość organizacji – do poprawy!

Organizacje pozarządowe przeciążone są obowiązkami sprawozdawczymi, a sam system sprawozdawczy jest niewydolny i nie służy rozwojowi sektora.

Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu – żeby móc projektować programy rozwoju sektora, czy tworzyć dobre prawo dla organizacji, właściwa diagnoza i ewaluacja są niezbędne. Dane zbierane w ramach sprawozdań powinny być użyteczne. Dane należy zbierać w sposób umożliwiający ich łatwe przetwarzanie oraz prezentowanie. A jaki jest efekt sytuacji, którą mamy obecnie? Taki, że mimo dziesiątek godzin spędzanych przez organizacje na sprawozdawczości do kilku różnych organów państwowych (m.in. ministerstwa, NIW, urzędy skarbowe, KRS) najlepszą analizę kondycji trzeciego sektora, poprzedzoną badaniami, robią nie instytucje państwowe, a… stowarzyszenie (Stowarzyszenie Klon/Jawor).

Postulujemy zmniejszenie obciążenia sektora biurokracją związaną ze sprawozdawczością przy jednoczesnym stworzeniu systemu sprawozdawczego organizacji pozarządowych uwzględniającego zagadnienia big data.

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

Udostępnij wpis: