Spotkanie w sprawie #prosteNGO

Już jutro, 27 czerwca 2019, w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach, odbędzie się pierwsze robocze spotkanie poświęcone propozycjom uproszczeń zebranych w ramach #prosteNGO.

Propozycje mają szeroki zakres. Począwszy od bardzo konkretnych zapisów, takich jak np. ułatwienia w prowadzeniu działalności charytatywnej, poprzez tezy dotyczące rozszerzenia możliwości finansowania działań organizacji. Chcemy doprowadzić do uproszczenia działań w sferze społecznej głównie poprzez zniesienie zidentyfikowanych przez nas barier formalnych. Uproszczenie to może mieć miejsce zarówno poprzez zmiany prawa, jak i zmiany w zakresie praktyki stosowania już obowiązujących przepisów.

W trakcie spotkania dokonamy wstępnego omówienia wykonalności oraz ustalimy priorytety dalszego działania. Na spotkaniu obecni będą działacze pozarządowi oraz samorządowcy z terenu całej Polski. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Dialog Społeczny we współpracy z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Przypominamy, że prace nad uproszczeniami mają charakter otwarty – każdy może się włączyć w nasze działania, do czego gorąco zachęcamy: Kontakt

Udostępnij wpis: