W ramach webinariów i spotkań lokalnych zwiększamy zdolność lokalnych organizacji społecznych do prowadzenia działań na rzecz zniesienia barier formalnych w działalności społecznej, edukujemy i włączamy w działania na rzecz #prosteNGO!

Rekrutacja
Katarzyna Bąk

telefon: +48 692 211 569
e-mail: kontakt@trzeci.org

Tomasz Pawłowski

telefon: +48 691 275 411
e-mail: kontakt@trzeci.org

Cele

Najważniejsze cele:

 • zwiększenie zdolności lokalnych organizacji społecznych do prowadzenia działań monitoringowych i rzeczniczych,
 • zapoznanie szerokiego grona przedstawicieli organizacji społecznych z już zidentyfikowanymi barierami formalnymi w prowadzeniu działalności społecznej,
 • identyfikacja nowych barier formalnych wskazywanych przez przedstawicieli organizacji społecznych, 
 • priorytetyzacja barier formalnych,
 • identyfikacja organizacji społecznych i ich przedstawicieli zainteresowanych włączeniem się w systematyczne działania na rzecz #prosteNGO,
 • edukowanie organizacji społecznych w zakresie obowiązujących przepisów.
Prowadzący
Justyna Duriasz-Bułhak
Kinga Polubicka
Agata Tomaszewska
Katarzyna Kiełbiowska
Tomasz Schimanek
Przemysław Żak
Harmonogram
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. dolnośląskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. kujawsko-pomorskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. lubelskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. lubuskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. łódzkiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. małopolskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. mazowieckiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. opolskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. podkarpackiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. podlaskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. pomorskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. śląskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. warmińsko-mazurskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. wielkopolskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Pokonaj z nami bariery formalne w działalności społecznej! – webinarium dla organizacji z terenu woj. zachodniopomorskiego [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Bariery i propozycje uproszczeń w zakresie rejestracji organizacji społecznych – stowarzyszenia – webinarium (I edycja) [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Bariery i propozycje uproszczeń w zakresie rejestracji organizacji społecznych – stowarzyszenia – webinarium (II edycja) [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Bariery i propozycje uproszczeń w zakresie rejestracji organizacji społecznych – stowarzyszenia – webinarium (III edycja) [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Bariery i propozycje uproszczeń w zakresie rejestracji organizacji społecznych – kluby sportowe i UKS – webinarium (I edycja) [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Bariery i propozycje uproszczeń w zakresie rejestracji organizacji społecznych – kluby sportowe i UKS – webinarium (II edycja) [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Bariery i propozycje uproszczeń w zakresie rejestracji organizacji społecznych – kluby sportowe i UKS – webinarium (III edycja) [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Bariery i propozycje uproszczeń w zakresie rejestracji organizacji społecznych – koła gospodyń wiejskich – webinarium (I edycja) [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Bariery i propozycje uproszczeń w zakresie rejestracji organizacji społecznych – koła gospodyń wiejskich – webinarium (II edycja) [planowane]
Termin w trakcie ustalania
#prosteNGO! Bariery i propozycje uproszczeń w zakresie rejestracji organizacji społecznych – koła gospodyń wiejskich – webinarium (III edycja) [planowane]
Rezultaty

16

W tylu województwach będziemy prowadzić działania.

25

Tyle spotkań lokalnych zamierzamy przeprowadzić.

64

Tyle webinariów zamierzamy zorganizować.

100

Tyle spotkań lokalnych zamierzamy przeprowadzić.

150

Planujemy tylu uczestników spotkań.

640

Planujemy tylu uczestników webinariów.

Jak przebiegają webinaria i spotkania?
 • w trakcie webinariów każdorazowo przybliżamy zidentyfikowane przez nas bariery formalne w działalności społecznej wskazane w Tezach #prosteNGO,
 • w przypadku webinariów tematycznych mocniej skupiamy się na konkretnych grupach tez będących przedmiotem webinariów,
 • spotkania lokalne są nieco bardziej specjalistyczne i nastawione na możliwe włącznie jak największej ilości przedstawicieli lokalnych organizacji eksperckich,
 • w trakcie webinariów i spotkań chcemy też dowiedzieć się, jakie bariery formalne identyfikują sami przedstawiciele organizacji społecznych i które z tych barier są najbardziej dokuczliwe,
 • w trakcie webinariów i spotkań edukujemy w zakresie obowiązujących przepisów i staramy się zwiększyć zdolność organizacji społecznych do prowadzenia działań monitoringowych i rzeczniczych,
 • zależy nam na utrzymaniu relacji z uczestnikami również po spotkaniach – zachęcamy do kontaktów z nami i dzielenia się doświadczeniami oraz wątpliwościami,
 • przez cały czas naszych działań do dyspozycji pozostaje Biuro monitoringu #prosteNGO.
Informacje organizacyjne
 • webinaria i spotkania organizowane są w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” realizowanego w partnerstwie Fundacji trzeci.org z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG,
 • webinaria i spotkania są bezpłatne,
 • webinaria trwają 4 godziny zegarowe i organizowane są dla grupy ok. 10 osób z różnych organizacji,
 • spotkania trwają 6 godzin zegarowych i organizowane są dla grupy ok. 6 osób z różnych organizacji,
 • rekrutacja ma charakter otwarty – informacje o danym naborze publikowane są m.in. na tej stronie,
 • rekrutacja prowadzona jest przy wykorzystaniu formularza Google – w razie trudności z wypełnieniem formularza można skontaktować się z nami telefonicznie lub drogą e-mail,
 • do prowadzenia webinariów korzystamy z aplikacji Zoom – zależy nam na interakcji z uczestnikami, więc zachęcamy do włączania kamery i mikrofonu,
 • w zakresie rekrutacji współpracujemy m.in. z radami pożytku, federacjami i Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • w przypadku zainteresowania organizacją webinarium lub spotkania – zapraszamy do kontaktu,
 • z uwagi na chęć objęcia wsparciem maksymalnie dużej ilość organizacji preferujemy uczestnictwo maksymalnie 2 osób z jednej organizacji na jednym webinarium lub spotkaniu,
 • można uczestniczyć w większej ilości webinariów i spotkań, w szczególności, gdy poruszają różną tematykę,
 • w przypadku konieczności zapewnienia szczególnych rozwiązań technicznych z uwagi na dane potrzeby – prosimy o wcześniejszy kontakt.