Od 22 czerwca 2021 r. treści dotyczące działań w ramach #prosteNGO gromadzone są w ramach dedykowanego serwisu pod adresem: proste.ngo
Zapraszamy pod nowy adres!


Tezy #prosteNGO to na bieżąco aktualizowany spis propozycji rozwiązań, które mogą uprościć działalność społeczną. Tezy #prosteNGO dotyczą wszystkich najważniejszych obszarów formalnych związanych z funkcjonowaniem organizacji społecznych. Stanowią element budowania bazy wiedzy o obciążeniach biurokratycznych w działalności społecznej i punkt wyjścia do aktywnego inicjowania przygotowywania założeń do zmian prawnych.


Struktura aranżacji tez jest trzypoziomowa – grupa tez, podgrupa tez, pojedyncza teza. Dla każdej z tez systematycznie opracowywane są tzw. one-pagery, czyli krótkie omówienia tez, dostępne po kliknięciu w daną tezę. One-pagery mają zbliżoną budowę. Wskazywany jest problem, grupa podmiotów, której problem dotyczy, propozycja rozwiązania problemu, szerszy opis i ewentualne inspiracje. One-pagery są aktualizowane. Do każdej z tez przygotowywany jest również formularz dyskusyjny (klauzula informacyjna). Formularz pozwala na publiczną dyskusję na temat tezy. Kliknięcie w tezę, dla której nie opracowano jeszcze one-pagera, prowadzi bezpośrednio do formularza dyskusyjnego. Tezy również są na bieżąco aktualizowane i nie stanowią zamkniętego katalogu. Sugestie odnośnie zamieszczania nowych tez można zgłaszać w trakcie webinariów i spotkań, za pośrednictwem Biura monitoringu #prosteNGO lub pisząc do nas. Spis tez dostępny jest też w formacie dokumentu Google.

Rejestracja i likwidacja
Źródła finansowania

Kliknij i podpisz się!

Jeżeli również uważasz, że warunki formalne działalności organizacji społecznych należy uprościć, daj wyraz swojemu poparciu dla naszych wspólnych działań wpisując się na publiczną i ogólnodostępną listę. Razem możemy więcej!