Samorządowcy, wspierajcie organizacje społeczne!

Pod szyldem #prosteNGO podpowiadamy samorządom, jak mogą wspierać organizacje społeczne i jakie mogą mieć z tego korzyści.

Wymogi formalne stawiane wobec organizacji pozarządowych utrudniają angażowanie się obywateli lub wręcz zniechęcają do działania na rzecz innych osób i dobra wspólnego. Naszym celem jest doprowadzenie do zniesienia zidentyfikowanych barier i stworzenie przyjaznej przestrzeni do zrzeszania się i realizacji działań społecznych. Może to mieć miejsce zarówno poprzez zmiany prawa, jak i zmiany w zakresie praktyki stosowania już obowiązujących przepisów.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą: Pobierz
Opracowanie graficzne: Katarzyna Bąk

Broszura powstała w ramach współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Dystrybuowana była m.in. w trakcie organizowanej przez Polską Fundacją im. Roberta Schumana konferencji Europolis – „Miasta naprzeciw kryzysom”.

Udostępnij wpis: