Sąd wskazuje weryfikację kwoty przyznanej dotacji

Trafiliśmy na ciekawy wpis dotyczący weryfikacji kwoty przyznanej dotacji. Wpis zamieszczony jest na blogu Kancelarii Radcy Prawnego Michał Gniatkowskiego i dotyczy kwestii związanych z finansowaniem organizacji pozarządowych ze środków publicznych. Kancelaria reprezentuje jeden z klubów sportowych w sporze z jednostką samorządu terytorialnego o wysokość przyznanej klubowi dotacji na rok 2017. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gliwicach kancelaria złożyła skargę, w której skarżono wydany przez organ akt w zakresie w jakim klubowi sportowemu przyznano dotację niższą niż wnioskowana. Jak czytamy we wpisie – WSA podzielił stanowisko Skarżącego, że wydatkowanie środków publicznych powinno odbywać się w sposób transparentny, a podział środków należy tak uzasadnić, aby umożliwić beneficjentom merytoryczną weryfikację wysokości przyznanej dotacji. Dodać tu należy, że kancelaria powołuje się m.in. na art. 33 ust. 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Gospodarka środkami publicznymi jest jawna. W dalszej części wpisu czytamy, że Sąd polecił organowi gruntownie przeanalizować złożoną przez klub ofertę realizacji zdania publicznego i zdecydować czy nie powinna mu zostać przyznana dotacja w wysokości wyższej niż pierwotnie ustalona, a samo rozstrzygnięcie powinno być należycie uzasadnione.

Ciekawe w jaki sposób przywołany wyrok przełoży się na dotychczasową praktykę samorządów w zakresie procedury konkursowej. Czy przed każdorazowym podpisaniem zarządzeń o rozstrzygnięciu konkursów organom zadrży ręka?

Polecamy lekturę całego wpisu:
http://gniatkowski.com/korzystny-dla-klubu-sportowego-wyrok-wsa-w-gliwicach-w-sprawie-dotacji/

Poniżej orzeczenie:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4F58EE8566

 

Udostępnij wpis: