Rozporządzenia

 Techniczne uwagi do wzorów ofert, sprawozdań i umów z realizacji zadań publicznych 

  1. Oferta realizacji zadania publicznego – Załączniki nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057). uwagi w treści pliku
  2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – Załączniki nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057). uwagi w treści pliku
  3. Umowa realizacji zadania publicznego – Załączniki nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057). uwagi w treści pliku
  4. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055). uwagi w treści pliku
  5. Uproszczone sprawozdanie realizacji zadania publicznego – załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055). uwagi w treści pliku