Rok bloga trzeci.org – merytoryka (cz. II)

Dalsza część podsumowania tematów, którymi w minionych 12 miesiącach zajmowaliśmy się na blogu. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o problematyce klubów sportowych oraz dobroczynności. W tym tygodniu – działalność ekonomiczna w organizacjach oraz dotacje.

Działalność ekonomiczna w organizacjach

Wątki działalności ekonomicznej w organizacjach dosyć mocno zarysowaliśmy już we wpisach dotyczących klubów sportowych i dobroczynności, głównie z uwagi na formalne aspekty związane z rejestracją działalności gospodarczej. W obszarze działalności ekonomicznej kilka wpisów poświęciliśmy samemu zatrudnianiu. I tak – w dwuczęściowym wpisie „Prezes z powołania” pisaliśmy m.in. o alternatywnej względem etatu, czy umów cywilnoprawnych formie zatrudnienia, a we wpisach z serii „Częściej patrzmy w stronę PUP” wskazaliśmy jakie narzędzia do wykorzystania w organizacjach pozarządowych dają powiatowe urzędy pracy. W samym artykule „Dwa słowa o zatrudnianiu i działalności gospodarczej” odnieśliśmy się jednocześnie do powszechnego – zwłaszcza dla osób dopiero zaczynających przygodę z trzecim sektorem – zjawiska utożsamiania obu tych procesów. W nieco swobodniejszym tonie utrzymany był natomiast wpis „Bayern Monachium a relacje między działalnością gospodarczą i statutową”.

O zagadnieniach związanych z działalnością ekonomiczną można poczytać klikając tagi: „działalność gospodarcza”, „ekonomia społeczna”, „zatrudnienie”.

Dotacje

Temat-rzeka w trzecim sektorze (i nie tylko). Znowu – nas głównie interesowały formalności, w tym przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. A jeszcze konkretniej – załączniki do tego rozporządzenia.

Z okazji półrocza funkcjonowania wspomnianych nowych wzorów zamieściliśmy cały cykl wpisów, w których – bazując na doświadczeniach z pracy doradczej, samodzielnego stosowania dokumentów i wymiany opinii z samorządowcami oraz organizacjami – wskazaliśmy uchybienia i trudności w stosowaniu formularzy. W dwóch wpisach „Pół roku nowych wzorów ofert – co dalej?” przedstawiliśmy też nasze sugestie i rekomendacje w przedmiocie ewentualnej zmiany rozporządzenia i jego jednoznacznych (na poziomie samorządów) interpretacji, postulując próbę przeprowadzenia rozeznania w przedmiocie skali rozbieżności interpretacji druków między JST.

Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku zamieściliśmy natomiast listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących trybu 19a UODPPioW („małe granty”) wraz z zestawem odpowiedzi, a niedawno na temat trybu 19a pisaliśmy w kontekście upubliczniania ofert w ramach tego trybu złożonych i możliwości oceny tychże ofert przez każdego obywatela: „Każdy ma prawo zgłosić uwagi. Tak, każdy. Dosłownie. My, Ty, Twój sąsiad, wujek, ciocia, policjant, robotnik, ksiądz, Niemiec, prezes innego stowarzyszenia, bioenergoterapeuta, oligofrenopedagog, Clint Eastwood, anonim, każdy. Takie prawo.” Tyle tylko, że nikt z tego prawa nie korzysta.

Cała powyższa tematyka zgrupowana jest na blogu pod tagiem: „zadania publiczne”.

Poza samymi wzorami o dotacjach pisaliśmy również w kontekście samych ich źródeł. Tutaj zapraszamy do lektury cyklu „Dotacje ze źródeł niepublicznych”, gdzie staraliśmy się w przystępny sposób zaprezentować różne modele wspierania dotacjami organizacji przez sektor biznesu.

Całość tematyki powiązana jest z tagiem: „dotacje”.

Udostępnij wpis: