Rekomendacje w zakresie stosowania nowego wzoru oferty

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rekomendacji w zakresie stosowania nowego wzoru oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert oraz ramowego wzoru umowy.

Zespół złożony z przedstawicieli Sieci SPLOT, Związku Miast Polskich oraz OFOP, wypracował interpretacje nowych wzorów dokumentów oraz rekomendacje dotyczące sposobów stosowania procedur na poziomie JST w procesie udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym.

Pełna treść rekomendacji

Treść rekomendacji dostępna jest pod linkiem: [kliknij]

 

Udostępnij wpis: