Rejestry i ewidencje organizacji – Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest rodzajem rejestru publicznego prowadzonego przez sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. W KRS rejestrowanych jest większość organizacji pozarządowych.

KRS składa się m.in. z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Typy rejestrowanych podmiotów

W KRS rejestrowane są m.in.:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia rejestrowe (uwaga: nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej),
 • posiadające osobowość prawną terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń,
 • związki stowarzyszeń,
 • związki sportowe (uwaga: zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o sporcie związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń),
 • posiadające status OPP – uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe (figurują w KRS wyłącznie z uwagi na status OPP, osobowość prawną posiadają z tytułu wpisu do ewidencji starosty),
 • posiadające status OPP – stowarzyszenia zwykłe.

Plusy

 • rejestr jest centralny, tj. w jednym miejscu widnieją wszystkie ww. podmioty zarejestrowane w Polsce,
 • rejestr jest publicznie i łatwo dostępny za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości: [kliknij]
 • rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej,
 • z rejestru można łatwo pobrać elektroniczne odpisy nie wymagające podpisu i pieczęci,
 • „jedno okienko”, tj. na etapie rejestracji automatycznie nadawany jest numer NIP i KRS,
 • ustandaryzowane formularze dotyczące wpisów i zmian,
 • łatwość zmiany siedziby podmiotu oraz rejestracji działalności gospodarczej w organizacji,
 • dokumentacja weryfikowana jest przez osoby z wykształceniem prawniczym.

Minusy

 • postępowanie przed KRS jest stosunkowo najdłuższe spośród wszystkich postępowań dotyczących rejestracji i zmian w organizacjach pozarządowych (czasem na odpowiedź KRS trzeba czekać kilka, czy nawet kilkanaście tygodni),
 • różne orzecznictwo sędziów i referendarzy, np. zapisy statutowe dopuszczane przez danego referendarza w danym KRS, nie są dopuszczane w innym KRS ,
 • formularze KRS przygotowane są w formacie dokumentu tekstowego, technicznie trudno się je wypełnia i łatwo można się pomylić, co skutkuje zwrotem wniosku.

Uwagi

Rekomendujemy pobieranie odpisów i weryfikowanie danych za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Serwisy typu krs-online nie są oficjalnym źródłem danych i mogą wskazywać nieaktualne dane.

Ponadto należy uważać na listy z Krajowego Rejestru Firm. Listy te są próbą wyłudzenia od organizacji opłaty za odpis.

Podstawa prawna

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (m.in. art. 8 ust. 1 i art. 17 ust. 1)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (m.in. art. 7)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (m.in. art. 4 i art. 6)

Zestawienie wszystkich aktów prawnych regulujących funkcjonowanie KRS: [kliknij]

Udostępnij wpis: