Pytania otwarte – PKD 93.12.Z

Kolejne pytanie w ramach serii, której ideą jest zadanie pytań, na które padają niejednoznaczne odpowiedzi i wskazanie dzięki temu pewnych obszarów problemowych. Pytania te często pojawiają się w rozmowach z organizacjami pozarządowymi oraz samorządowcami. Tym razem – PKD 93.12.Z.

Kasia Bąk i Łukasz Kasprzyk z GCOP zwrócili ostatnio uwagę na specyficzną budowę kodu PKD 93.12.Z. Stowarzyszenia, fundacje czy kluby sportowe spotykają się z PKD na etapie wypełniania formularzy do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, czy formularzy KRS dotyczących działalność gospodarczej lub kwestii związanych ze statusem organizacji pożytku publicznego.

Kod: 93.12.Z – działalność klubów sportowych jest często używany. Kod zawiera „Precedens” dopisany przy kodzie: „Sprzedaż miejsca reklamowego, przez kluby sportowe”.

Czy „Precedens” oznacza, że sprzedaż miejsca reklamowego przez kluby sportowe wchodzi pod kod 93.12.Z i w związku z tym:

  • kod 93.12.Z nie może się znaleźć w działalności odpłatnej (bo reklama nie stanowi działalności pożytku publicznego – jest działalnością gospodarczą),
  • kod 93.12.Z może się znaleźć w działalności odpłatnej, ale wówczas i tak nie można na tej podstawie świadczyć reklamy (bo to by była działalność gospodarcza),
  • kod 93.12.Z może się znaleźć w działalności odpłatnej i w tym konkretnym przypadku reklama nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i będzie możliwa do realizacji w ramach odpłatnej dz. pożytku publicznego.

Ostatni wariant wydaje się najbardziej intrygujący, jednocześnie jednak – najmniej prawdopodobny.

O samych kodach PKD pisaliśmy też we wpisie: http://trzeci.org/problematyczna-klasyfikacja-dzialalnosci 

Udostępnij wpis: