Pytania otwarte – klub sportowy w formie fundacji

Inaugurujemy cykl z serii „Pytania otwarte”. Ideą jest zadanie pytań, na które padają niejednoznaczne odpowiedzi i wskazanie dzięki temu pewnych obszarów problemowych. Pytania te często pojawiają się w rozmowach z organizacjami pozarządowymi oraz samorządowcami.

Na pierwszy ogień – klub sportowy w formie fundacji. Dla przypomnienia – zgodnie z art. 3 ustawy o sporcie działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, a klub sportowy działa jako osoba prawna.

Pytanie – czy fundacja, która w celach statutowych ma wpisaną kulturę, pomoc społeczną, działalność dobroczynną i kulturę fizyczną jest klubem sportowym i w związku z tym jest podmiotem uprawnionym do aplikowania w ramach konkursu, w którym jako podmioty aplikujące wskazano kluby sportowe?

Udostępnij wpis: