Pytania otwarte – dotacja a działalność gospodarcza

„Pytania otwarte” część trzecia. Ideą jest zadanie pytań, na które padają niejednoznaczne odpowiedzi i wskazanie dzięki temu pewnych obszarów problemowych. Pytania te często pojawiają się w rozmowach z organizacjami pozarządowymi oraz samorządowcami.

Opis sytuacji – stowarzyszenie realizuje dużą imprezę kulturalną ze środków miejskich. Wkład własny zapewnia ze środków pochodzących od sponsorów imprezy – wystawiona faktura za reklamę w ramach prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej.

Pytanie – czy takie działanie zgodne jest z oświadczeniem składanym w ramach oferty „Oświadczamy, że (…) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów)”?

Udostępnij wpis: