Problematyka koncertów charytatywnych

Sprzedaż biletów na koncert charytatywny, z których dochód ma zostać przeznaczony na pomoc osobom potrzebującym, wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Organizacje pozarządowe powinny mieć możliwość pomocy potrzebującym bez konieczności mnożenia obowiązków formalnych!

 Obejrzyj film 

 Kampania społeczna „Uprośćmy działalność społeczną!” 

Film jest elementem kampanii społecznej „Uprośćmy działalność społeczną!”. Celem kampanii jest wskazanie oraz szersze upowszechnienie propozycji uproszczeń dotyczących kwestii formalnych i nowych źródeł finansowania działań, które mogłyby w znaczący sposób ułatwić działalność obywatelską, w tym przede wszystkim działalność organizacji pozarządowych. Wiele wymogów formalnych, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe, utrudnia angażowanie się obywateli lub wręcz zniechęca ich do działania na rzecz innych osób i dobra wspólnego.

 Czytaj więcej 

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

Udostępnij wpis: