Prezentacja – Ekonomizacja organizacji pozarządowych