Pożytek

W tym miejscu prowadzona jest robocza dyskusja członków Stowarzyszenia Dialog Społeczny nad zapisami:

Dyskusja przebiega równolegle do dyskusji nad Tezami i zahacza o elementy z nimi związane.