Nowe wzory ofert – problematyka (cz. V)

Wracamy do tematyki nowych wzorów ofert. W tym tygodniu kilka słów o zmianach związanych z wkładem własnym rzeczowym.

We wciąż jeszcze obowiązujących wzorach ofert w tabeli budżetowej IV.8 Kalkulacja przewidywanych kosztów znajduje się kolumna „Z wkładu rzeczowego”. Zgodnie z przypisem kolumnę wypełnia się jednak jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe. Innymi słowy – brak informacji na temat wkładu rzeczowego w ogłoszeniu oznacza brak możliwości jego wykazania w kosztorysie.

Niektóre gminy, aby jeszcze mocniej podkreślić oferentom ww. fakt wprost wpisują w ogłoszenie konkursowe informacje np. „W ofercie nie należy wskazywać kosztów wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów (kolumna „Z wkładu rzeczowego” – część IV punkt 8 Kalkulacja przewidywanych kosztów). Ale – jak wskazujemy – samo „przemilczenie” wkładu rzeczowego oznacza brak możliwości jego wykazania w kosztorysie.

Wzór zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy l Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

W nowych wzorach ofert sytuacja wygląda inaczej. Wkładu rzeczowego nie ma w kosztorysie (dla przypomnienia – w kosztorysie nie dokonujemy podziału kosztów na źródło ich finansowania), informacja na jego temat pojawia się jednak w tabeli pod budżetem – V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania 3.2. Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy).

Wzór zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057)

ZAGADNIENIE PROBLEMOWE

Czy w konkursach ogłoszonych od dnia 1 marca 2019 r. (termin obowiązywania nowych przepisów) brak informacji w ogłoszeniu konkursowym na temat wkładu rzeczowego oznacza niemożności jego wykazania w ofercie?

Nie. Brak informacji w ogłoszeniu konkursowym na temat wkładu rzeczowego nie będzie oznaczał już niemożności jego wykazania w ofercie.

Udostępnij wpis: