Nowe wzory ofert – problematyka (cz. II)

Od 1 marca 2019 roku organizacje i samorządy (JST) będą zobligowane stosować nowe wzory ofert, umów i sprawozdań przy realizacji zadań zleconych. Zapraszamy do lektury kolejnego wpisu poruszającego problematykę nowych wzorów.

Tak jak ostatnio, bazować będziemy na przykładzie – zakładamy, że organizacja składa wniosek o realizację zadania publicznego polegającego na realizacji koncertu. Budżet całego zadania wynosi 5000 zł, z czego 2000 zł na wydatki „Artysta”, 1000 zł „Promocja”, 1500 zł „Sala koncertowa”, 300 zł „Koordynator”, 200 zł „Księgowa”.

Całość budżetu przedstawia materiał 1. W materiale 2 przedstawiono interesujące nas zapisy wzoru umowy.

 MAT.1. TABELA BUDŻETOWA ZGODNA ZE WZOREM OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (ZAŁ. NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO)

MAT.2. ZAPISY ZGODNE Z PAR. 3 WZORU UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO (ZAŁ. NR 3 DO ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO)

ZAGADNIENIE PROBLEMOWE

Na mocy par. 3 ust. 7 umowy możliwa jest na etapie realizacji zadania zmiana źródła finansowania wkładu własnego.

Na etapie oferty przyjętej do realizacji organizacja planowała, że dotację w wysokości 2500 zł przeznaczy na „Artystę” (2000 zł) oraz 50% kosztów „Promocji” (500 zł). Wkład finansowy w wysokości 2300 zł planowano przeznaczyć na „Salę” (1500 zł), pozostałe 50% kosztów „Promocji” (500 zł) oraz „Koordynatora” (300 zł). Księgowa miała być wkładem osobowym (200 zł).

Ww. było wyłącznie założeniem – powyższy podział budżetu nie wynika z oferty. W budżecie koszty nie są przyporządkowane do źródła finansowania.

Na etapie realizacji zadania możliwa jest duża zmiana względem ww. modelu finansowania. Na mocy par. 3 ust. 7 umowy organizacja może np. wstępnie wskazany wkład finansowy w wysokości 2300 zł zredukować do 500 zł, odpowiednio zwiększając wkład własny niefinansowy (należy tu tylko ew. zwrócić uwagę, czy w ogłoszeniu konkursowym nie był wymagany konkretny poziom wkładu finansowego).

Ostatecznie podział kosztów może wyglądać np. w taki sposób – 2500 zł z dotacji przeznaczone na wydatki „Koordynator” (300 zł), „Księgowa” (200 zł), „Sala koncertowa” (1500 zł) i 50% kosztów „Promocji” (500 zł). Pozostałe 50% kosztów „Promocji” jako wkład finansowy (500 zł) i „Artysta” wykazany jako wkład osobowy (2000 zł).

UWAGA: Z uwagi na pojawiające się różne interpretacje zapisów ww. paragrafu, sugerujemy każdorazowo uzyskać informację dot. jego rozumienia w danej gminie. Podajemy przykład możliwego zapytania:

Czy zapis par. 3 ust. 7 umowy należy interpretować jako:

  • umożliwienie zmiany wysokości innych środków finansowych, wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego pod warunkiem, że nie zmieni się ich łączna wartość w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji,
  • umożliwienie zmiany wysokości innych środków finansowych, wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego pod warunkiem, że nie zmieni się wartość każdego z wymienionych środków z osobna w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji,
  • umożliwienie zmiany wysokości innych środków finansowych, wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego pod warunkiem, że nie zmieni się wartość innych środków finansowych w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji i – osobno – wartość wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego łącznie w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.
Udostępnij wpis: