Nowe wzory ofert – problematyka (cz. I)

Od 1 marca 2019 roku organizacje i samorządy (JST) będą zobligowane stosować nowe wzory ofert, umów i sprawozdań przy realizacji zadań publicznych. Niniejszy wpis jest pierwszym z serii wpisów, w których przybliżymy możliwe trudności związane z nowym rozporządzeniem.

Bazować będziemy na przykładzie – zakładamy, że organizacja składa wniosek o realizację zadania publicznego polegającego na realizacji koncertu. Budżet całego zadania wynosi 3000 zł, z czego po 1000 zł na wydatki „Artysta”, „Koordynator”, „Laptop”. Całość budżetu przedstawia materiał 1. W materiale 2 przedstawiono interesujące nas zapisy wzoru umowy.

MAT.1. TABELA BUDŻETOWA ZGODNA ZE WZOREM OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (ZAŁ. NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DS. POŻYTKU PUBLICZNEGO)

MAT.2. ZAPISY ZGODNE Z PAR. 3 UST. 5 WZORU UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO (ZAŁ. NR 3 DO ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DS. POŻYTKU PUBLICZNEGO)

ZAGADNIENIE PROBLEMOWE

Konstrukcja wzorów uniemożliwia właściwe sporządzenie par. 3 ust. 5 umowy bez uzyskania od organizacji dodatkowych – nie zawartych w ofercie – informacji.

JST musi sporządzić par. 3 ust. 5 umowy na bazie przedstawionej tabeli budżetowej (mat. 1). Dane wskazane w przykładowym budżecie – a w zasadzie ich brak, tj. wspólne ujęcie wkładu osobowego i rzeczowego – uniemożliwią właściwą konstrukcję. W par. 3 ust. 5 pkt 1) umowy JST wpisuje 1000 zł (wskazano w części V.B lp. 3.1. kwotę 1000 PLN). Nie jest jednak możliwe wywnioskowanie, czy pozostałe 1000 zł należy ująć jako wkład osobowy (par. 3 ust. 5 pkt 2), czy wkład rzeczowy (par. 3 ust. 5 pkt 3).

Scenariuszy może być kilka, w tym m.in.:

a) organizacja chce 1000 zł z dotacji przeznaczyć na zakup laptopa, 1000 zł wkładu finansowego na wykonawcę i na 1000 zł wycenia wkład osobowy koordynatora (wówczas 1000 zł powinno być ujęte jako wkład osobowy – ust. 5 pkt 2);

b) organizacja chce 1000 zł z dotacji przeznaczyć na wynagrodzenie koordynatora, 1000 zł wkładu finansowego na wykonawcę i na 1000 zł wycenia wkład rzeczowy w postaci laptopa (wówczas 1000 zł powinno być ujęte jako wkład rzeczowy – ust. 5 pkt 3).

Bez uzyskania informacji od organizacji – nie wynikających z oferty – nie jesteśmy w stanie właściwie sporządzić umowy.

Udostępnij wpis: