Nowa strona Stowarzyszenia Dialog Społeczny

Serdecznie polecamy nową stronę Stowarzyszenia Dialog Społeczny, którego mamy przyjemność być członkami. Celem istnienia SDS jest zjednoczenie we wspólnej organizacji, będącej gronem przyjaciół, tych, którzy widzą działalność społeczną jako sposób zmiany świata na lepszy. Członkowie SDS chcą wspierać się nawzajem w działaniu na rzecz tego, by organizacje społeczne stały się ważnym elementem życia społecznego i gospodarczego naszego kraju. Aby były „proste w obsłudze” i przejrzyste w działaniu. Członkowie SDS chcą promować te idee zarówno własnym przykładem, jak i edukacją (w tym zachęcać działaczy społecznych do samokształcenia w zakresie tradycji, teorii i praktyki działalności społecznej).

Strona dostępna jest pod adresem: www.dialogspoleczny.org

Na stronie znajdują się informacje na temat członków SDS oraz podejmowanych przez stowarzyszenie działań, w tym informacje nt. AntyUniwersytetu oraz Tez do dyskusji.

Udostępnij wpis: