Nie tak łatwo czynić dobro (cz. II)

Działalność dobroczynna wymaga dużej znajomości przepisów. Dobre serce nie wystarczy.

Już samo zestawienie aktów prawnych, o których wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu w kontekście organizacji koncertu charytatywnego, robi wrażenie – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i RODO. A to tylko część.

 Zespół

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest sprawa zespołu. Pożądane jest, aby – z uwagi na charakter imprezy – zespół wystąpił bez wynagrodzenia. Nie jest to jednak powszechne, czasem jest też tak, że zespół ponosi koszty wyjazdu i wypada dokonać rozliczenia. Większe zespoły rozliczą się z nami fakturą, częściej jednak będziemy mieli do czynienia z koniecznością zawarcia umowy cywilnoprawnej – głównie umowy o dzieło (choć są też głosy skłaniające się do stosowania „ozusowanych” umów zlecenie). Zawierając umowę o dzieło musi pamiętać nie tylko o wypłacie wynagrodzenia, ale też o dokumentach związanych z zatrudnieniem, w tym konieczności przygotowania PIT.

Mając na uwadze prawa autorskie, o których pisaliśmy już ostatnio – warto zastanowić się, czy nie będzie konieczności opłacenia dodatkowych elementów, takich jak np. ZAiKS.

Zbiórka publiczna i licytacja

Kwestowanie do puszek i skarbon stacjonarnych wymaga odpowiedniego zgłoszenia. Organem, do którego trzeba zgłoszenia dokonać jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgłoszenia ujawniane są na portalu: http://www.zbiorki.gov.pl. Zbiórki należy rozliczyć – zarówno pod katem zebranej kwoty, jak i kwot realnie wydatkowanych.

Zagadnienie licytacji jest bardziej skomplikowane. Wydaje się, że dla organizacji najbardziej korzystną formą jest licytacja przedmiotów darowizny przy zastosowaniu formuły odpłatnej działalności pożytku publicznego. Wymaga to odpowiednego udokumentowania pochodzenia licytowanych przedmiotów, tj. wykazania, że dany przedmiot został nam przekazany w formie darowizny (umowa darowizny).

Wolontariat

Wolontariat świadczony jest w oparciu o przywołaną już ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pierwszą trudnością jest ustawowy zakaz korzystania ze wsparcia wolontariuszy dla prowadzonej działalności gospodarczej – a taką formę powinna mieć nasza impreza w przypadku sprzedaży biletów, z których dochód ma być przeznaczony na wsparcie. Wolontariusz nie powinien więc na przykład obsługiwać kasy fiskalnej (pisząc inaczej – osoba która kasę obsługuje powinna to robić, chcąc nie chcąc, za wynagrodzeniem).

W ramach koncertu pojawia się nam też element finansowania zw. nie z działalnością gospodarczą, tj. np. kwestowanie w ramach zbiórki. Wolontariusz może więc zająć się taką kwestą – należy przy tym pamiętać o jego ubezpieczeniu od NNW. Chyba że wolontariusz ten będzie wykonywał świadczenia przez okres powyżej 30 dni, wówczas nie ma konieczności ubezpieczenia od NNW (w dużym uproszczeniu).

Osoby szerzej zainteresowane tematem wolontariatu zachęcamy do zapoznania się z prezentacją: [kliknij]

Podsumowanie

Wyżej wymienione obowiązki to tylko część zagadnień, z którymi muszą się stykać organizacje pozarządowe prowadzące działalność dobroczynną. Nie wspominamy tu o całym szeregu obowiązków sprawozdawczych, czy innych związanych z samą formą prawną i działalnością zgodną z przepisami i własnym statutem.

Jak napisaliśmy na wstępie – dobre serce nie wystarczy. Trzeba mieć też sporą wiedzę.

Udostępnij wpis: